รหัส : 10129
รายละเอียด : CATV CONNECTOR RC92

รหัส : 10130
รายละเอียด : CATV CONNECTOR RC89

รหัส : 10131
รายละเอียด : IEC PLUG COMPRESSION

รหัส : 10132
รายละเอียด : BNC PLUG R/A COMPRESSION

รหัส : 10133
รายละเอียด : F PLUG R/A COMPRESSION

รหัส : 10134
รายละเอียด : R.P SMA PLUG R/A TO R.P SMA JACK ADAPTOR

รหัส : 10135
รายละเอียด : BNC PLUG COMPRESSION ECONOMIC

รหัส : 10136
รายละเอียด : F PLUG COMPRESSION FOR 7C2V, RG11U, RG11U-QUAD

รหัส : 10137
รายละเอียด : RCA PLUG R/A COMPRESSION

รหัส : 10138
รายละเอียด : F PLUG COMPRESSION

รหัส : 10141
รายละเอียด : R.P SMA R/A JACK PCB MOUNT

รหัส : 10142
รายละเอียด : R.P SMA JACK EDGE MOUNT

รหัส : 10143
รายละเอียด : R.P SMA JACK BULKHEAD RECEPTACLE

รหัส : 10144
รายละเอียด : R.P TNC MALE CRIMP

รหัส : 10145
รายละเอียด : R.P BNC MALE CRIMP

รหัส : 10146
รายละเอียด : R.P SMA JACK BULKHEAD RECEPTACLE EDGE MOUNT

รหัส : 10147
รายละเอียด : R.P SMA PLUG CRIMP

รหัส : 10148
รายละเอียด : R.P SMA PLUG CRIMP

รหัส : 10149
รายละเอียด : R.P SMA JACK SQUARE PCB MOUNT

รหัส : 10150
รายละเอียด : R.P SMA PLUG TO R.P SMA JACK ADAPTOR

รหัส : 10151
รายละเอียด : R.P SMA JACK PCB EDGE MOUNT PCB THICKNESS 1.6 mm

รหัส : 10152
รายละเอียด : R.P TNC JACK CRIMP

รหัส : 10153
รายละเอียด : R.P SMA MALE R/A CRIMP

รหัส : 10154
รายละเอียด : R.P SMA JACK BULKHEAD CRIMP

รหัส : 10155
รายละเอียด : R.P SMA JACK CRIMP

รหัส : 10156
รายละเอียด : R.P SMA JACK CRIMP FOR LMR400 RG213U, RG8U

รหัส : 10157
รายละเอียด : R.P TNC PLUG TO SMA JACK ADAPTOR

รหัส : 10158
รายละเอียด : R.P BNC JACK CRIMP

รหัส : 10159
รายละเอียด : N JACK TO R.P SMA PLUG ADAPTOR

รหัส : 10160
รายละเอียด : R.P SMA PLUG TO TWO R.P SMA JACK "T" ADAPTOR

รหัส : 10161
รายละเอียด : R.P SMA THREE JACK "T" ADAPTOR

รหัส : 10162
รายละเอียด : R.P SMA PLUG R/A TO R.P SMA JACK ADAPTOR

รหัส : 10163
รายละเอียด : TYPE 43 PLUG R/A CRIMP FEMALE PIN

รหัส : 10165
รายละเอียด : TYPE 43 PLUG R/A CRIMP FEMALE PIN

รหัส : 10166
รายละเอียด : TYPE 43 PLUG CRIMP FEMALE PIN

รหัส : 10167
รายละเอียด : TYPE 43 JACK PCB MOUNT MALE PIN

รหัส : 10168
รายละเอียด : TYPE 43 JACK CRIMP MALE PIN

รหัส : 10169
รายละเอียด : TYPE 43 PLUG PUSH-LOCK CRIMP FEMALE PIN

รหัส : 10170
รายละเอียด : TYPE 43 PLUG R/A PUSH-LOCK CRIMP FEMALE PIN

รหัส : 10171
รายละเอียด : "U" LINK HDC 43 10B WITH MONITOR PORT

รหัส : 10172
รายละเอียด : "U" LINK HDC 43 10A WITHOUT MONITOR PORT

รหัส : 10173
รายละเอียด : SMA PLUG CRIMP

รหัส : 10174
รายละเอียด : SMA PLUG CRIMP FOR LMR400, RG8U, RG213U

รหัส : 10175
รายละเอียด : SMA JACK CRIMP

รหัส : 10176
รายละเอียด : SMA JACK BULKHEAD RECEPTACLE FRONT MOUNT 

รหัส : 10177
รายละเอียด : SMA PLUG R/A TO SMA JACK ADAPTOR

รหัส : 10178
รายละเอียด : SMA PLUG PCB MOUNT 2LEGS 

รหัส : 10179
รายละเอียด : SMA JACK BULKHEAD CRIMP WITH SEAL O-RING 

รหัส : 10180
รายละเอียด : SMA JACK P/A PCB MOUNT 

รหัส : 10183
รายละเอียด : SMA JACK PCB MOUNT 

รหัส : 10184
รายละเอียด : SMA JACK PCB MOUNT 

รหัส : 10185
รายละเอียด : SMA JACK R/A CRIMP LOW PROFILE

รหัส : 10186
รายละเอียด : SMA JACK PANEL RECEPTACLE 2 HOLE FLANG MOUNT 

รหัส : 10187
รายละเอียด : SMA JACK PANEL RECEPTACLE 4-HOLE SQUARE FLANGE MOUNT 

รหัส : 10188
รายละเอียด : SMA JACK BULKHEAD RECEPTACLE 

รหัส : 10189
รายละเอียด : SMA JACK TO BNC JACK ADAPTOR 

รหัส : 10190
รายละเอียด : SMA PLUG TO BNC JACK ADAPTOR 

รหัส : 10191
รายละเอียด : SMA JACK PCB EDGE MOUNT 

รหัส : 10192
รายละเอียด : SMA JACK PANEL 4-HOLE SQUARE FLANGE MOUNT CRIMP 

รหัส : 10193
รายละเอียด : SMA PLUG TO TWO JACK "T" ADAPTOR 

รหัส : 10194
รายละเอียด : SMA THREE JACK "T" ADAPTOR 

รหัส : 10195
รายละเอียด : SMA PLUG SOLDER FOR SEMI-RIGID 

รหัส : 10196
รายละเอียด : SMB JACK MALE PIN PCB MOUNT RECEPTACLE 

รหัส : 10197
รายละเอียด : SMB PLUG FEMALE PIN CRIMP 

รหัส : 10198
รายละเอียด : SMB PLUG FEMALE PIN R/A CRIMP

รหัส : 10199
รายละเอียด : SMB JACK MALE PIN R/A PCB MOUNT

รหัส : 10200
รายละเอียด : SMB JACK MALE PIN CRIMP 

รหัส : 10201
รายละเอียด : SMB PLUG FEMALE PIN R/A TO FME PLUG ADAPTOR

รหัส : 10202
รายละเอียด : SMB JACK MALE PIN BULKHEAD CRIMP 

รหัส : 10203
รายละเอียด : SMB JACK MALE PIN TO F PLUG ADAPTOR 

รหัส : 10204
รายละเอียด : SSMB PLUG FEMALE PIN R/A CRIMP 

รหัส : 10205
รายละเอียด : SMB PLUG FEMALE PIN R/A BULKHEAD

รหัส : 10206
รายละเอียด : SMB PLUG FEMALE PIN R/A TO SMB JACK MALE PIN 

รหัส : 10207
รายละเอียด : SMB JACK MALE PIN R/A CRIMP 

รหัส : 10208
รายละเอียด : SMC MALE FEMALE PIN CRIMP 

รหัส : 10209
รายละเอียด : SMC MALE CONNECTOR FEMALE PIN R/A CRIMP

รหัส : 10210
รายละเอียด : SMC JACK MALE PIN EDGEMOUNT 

รหัส : 10211
รายละเอียด : SMC JACK MALE PIN EDGEMOUNT BULKHEAD 

รหัส : 10212
รายละเอียด : SMC JACK MALE PIN R/A PCB MOUNT 

รหัส : 10213
รายละเอียด : MMCX PLUG R/A CRIMP 

รหัส : 10214
รายละเอียด : MMCX PLUG CRIMP 

รหัส : 10215
รายละเอียด : MMCX PLUG EDGECARD MOUNT

รหัส : 10216
รายละเอียด : MMCX JACK EDGECARD MOUNT 

รหัส : 10217
รายละเอียด : MMCX PLUG CRIMP WITH WINDOW SOLDER 

รหัส : 10218
รายละเอียด : MMCX PLUG TO SMA JACK ADAPTOR 

รหัส : 10219
รายละเอียด : MMCX JACK CRIMP 

รหัส : 10220
รายละเอียด : MCX PLUG R/A CRIMP 

รหัส : 10221
รายละเอียด : MCX PLUG CRIMP 

รหัส : 10222
รายละเอียด : MCX JACK R/A PCB MOUNT 

รหัส : 10223
รายละเอียด : MCX JACK BULKHEAD WINDOW CRIMP 

รหัส : 10224
รายละเอียด : MCX JACK PCB MOUNT 

รหัส : 10225
รายละเอียด : MCX JACK PCB MOUNT LOW PROFILE 2 LEGS 

รหัส : 10226
รายละเอียด : MCX PLUG PCB MOUNT LOW PROFILE 2 LEGS

รหัส : 10227
รายละเอียด : MCX PLUG TO IEC JACK ADAPTOR 

รหัส : 10228
รายละเอียด : MCX JACK SURFACE MOUNT 

รหัส : 10229
รายละเอียด : MCX PLUG CRIMP ATTACH RING FOR MINI, COAX 

รหัส : 10230
รายละเอียด : N PLUG CLAMP 

รหัส : 10231
รายละเอียด : N JACK CLAMP 

รหัส : 10232
รายละเอียด : N PLUG CRIMP 

รหัส : 10233
รายละเอียด : N JACK PANEL CHASSIS MOUNT RECEPTACLE 

รหัส : 10234
รายละเอียด : N JACK TO N JACK ADAPTOR 

รหัส : 10235
รายละเอียด : N PLUG CLAMP FOR 1/2" FLEX HELICAL CABLE 

รหัส : 10236
รายละเอียด : N PLUG CLAMP FOR 1/2" CORRUGATE CABLE 

รหัส : 10237
รายละเอียด : N PLUG TO UHF JACK ADAPTOR 

รหัส : 10238
รายละเอียด : N PLUG SOLDER FOR SEMI-RIGID 

รหัส : 10239
รายละเอียด : N JACK BULKHEAD SOLDER FOR SEMI-RIGID

รหัส : 10240
รายละเอียด : N JACK CLAMP FOR 1/2" FLEX HELICAL CABLE 

รหัส : 10241
รายละเอียด : N JACK BULKHEAD CRIMP 

รหัส : 10242
รายละเอียด : N JACK BULKHEAD RECEPTACLE WITH WATER-PROOF 

รหัส : 10243
รายละเอียด : N PLUG R/A CRIMP 

รหัส : 10244
รายละเอียด : N JACK CRIMP

รหัส : 10245
รายละเอียด : N JACK BULKHEAD SOLDER TERMINAL 

รหัส : 10246
รายละเอียด : N PLUG SOLDER TYPE

รหัส : 10247
รายละเอียด : N PLUG TO SMA JACK ADAPTOR 

รหัส : 10248
รายละเอียด : N PLUG TO N JACK R/A ADAPTOR 

รหัส : 10249
รายละเอียด : N JACK 50 OHM TO F PLUG 75 OHM ADAPTOR 

รหัส : 10250
รายละเอียด : SURGE PROTECTOR N PLUG TO N JACK 

รหัส : 10251
รายละเอียด : N JACK SCREW MOUNT RECEPTACLE WITH WATER-PROOF 

รหัส : 10252
รายละเอียด : 7/16 DIN JACK CLAMP FOR 1/2" FLEX HELICAL CABLE 

รหัส : 10253
รายละเอียด : 7/16 DIN PLUG CLAMP FOR 1/2" FLEX HELICAL CABLE 

รหัส : 10254
รายละเอียด : 7/16 DIN PLUG CRIMP

รหัส : 10255
รายละเอียด : 7/16 DIN JACK CRIMP 

รหัส : 10256
รายละเอียด : 7/16 DIN JACK CLAMP FOR RG213U 

รหัส : 10257
รายละเอียด : 7/16 DIN PLUG CLAMP FOR RG213U 

รหัส : 10258
รายละเอียด : 7/16 DIN JACK TO N PLUG ADAPTOR 

รหัส : 10259
รายละเอียด : 7/16 DIN PLUG TO N JACK ADAPTOR 

รหัส : 10260
รายละเอียด : 7/16 DIN PLUG TO N PLUG ADAPTOR